Tomter

Lauvlia tomtefelt er et område på ca. 90 daa som er fradelt Lauvlia gård. Området er regulert til 48 eneboligtomter, samt 1 område for konsentrert småhusbebyggelse.

Oversikt reserverte/ledige tomter

Oransje felt = reservert

 

Lauvlia plankart

Oppdatert: 13.07.2022