Tomter

Lauvlia tomtefelt er et område på ca. 90 daa som er fradelt Lauvlia gård. Området er regulert til 48 eneboligtomter, samt 1 område for konsentrert småhusbebyggelse.

Oversikt solgte/ledige tomter

Røde felt = solgt

Oppdatert: 14.01.2022