Tomter

Lauvlia tomtefelt er et område på ca. 80 daa som er fradelt Lauvlia gård. Området er regulert til 41 eneboligtomter, samt 3 områder for konsentrert småhusbebyggelse.

Oversikt solgte/ledige tomter

Røde felt = solgt

 

Oppdatert: 06.09.2018